Skip links

Heb ik de hulp of verwijzing van de huisarts nodig?

Lees voor
Voiced by Amazon Polly
www.verwijsafspraken.nl geeft inzicht of je wel of geen brief nodig hebt van de huisarts.

Huisartsenzorg in Nederland staat onder druk. De werkdruk voor de huisarts is de laatste jaren toegenomen door vergrijzing, bevolkingsgroei en een toenemende administratielast. Veel artsen overwegen (eerder) te stoppen met hun werk en de toestroom van nieuwe huisartsen is te laag om het verschil op te vangen.

Dit betekent dat patiënten soms noodgedwongen lang moeten wachten op een afspraak om langs te komen, of überhaupt geen huisarts kunnen vinden. Ook de toegang tot de tweedelijnszorg komt hierdoor in het geding.

Tijdsbesparing in de huisartsenzorg is om deze redenen nog nooit zo belangrijk geweest. Met verwijsafspraken.nl willen we onnodig papierwerk en overtollige bureaucratie voorkomen. Dit doen we door beter te informeren over situaties waarin de betrokkenheid van de huisarts eigenlijk niet nodig of gewenst is.

This website uses cookies to improve your web experience.