Skip links

Uw mening

Alle medewerkers van de huisartspraktijken in het Carnissehuis proberen u zo goed mogelijk te helpen. Bij het geven van adviezen en behandelingen gaan we uit van de beste wetenschappelijke kennis en ervaring. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg. Dat vinden we erg vervelend voor u. Maar ook voor onze huisartsen en medewerkers.

  • Heeft u een klacht? Bespreek uw klacht dan met ons. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing en onze zorg eventueel verbeteren. Vraag aan de assistente een klachtenformulier. Met dit formulier kunt u uw klacht duidelijk maken aan ons. Wij bespreken uw klacht dan binnen het team en komen snel met een reactie.
  • U kunt uw klacht ook bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan ook proberen te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier vinden op de website van SKGE. U kunt de klachtenfunctionaris ook bellen: 088 – 022 91 90.
  • Lukt het niet uw klacht op te lossen met uw huisarts en ook niet met behulp van de klachtenfunctionaris? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens patiënten en leden namens huisartsen. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder die u kunt vragen aan de assistente. Ook op www.skge.nl leest u meer over de geschilleninstantie.

Uiteraard hopen wij dat deze stappen nooit nodig zijn. En dat we samen met u kunnen werken aan een lang en gezond leven.

This website uses cookies to improve your web experience.