Skip links

Laat geen bezorgers binnen

Lees voor
Voiced by Amazon Polly

Let op: er zijn mensen in de wijk actief die zeggen dat ze van een apotheek zijn. Ze zeggen dat er een fout is geweest met de medicijnen en willen dit binnen bespreken. Dit zijn géén medewerkers van een apotheek. Bezorgers van de apotheek komen nooit binnen. Laat dus nooit zomaar iemand binnen.

This website uses cookies to improve your web experience.