Skip links

Wetenschappelijk Onderzoek

De praktijken werken mee aan wetenschappelijk onderzoek

Rijnmondgezond

De huisartsenpraktijken stellen gegevens anoniem ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC. Met dit onderzoek kan de zorg voor de inwoners van de regio Rijnmond verbeterd worden. Meer informatie? Vraag naar de folder bij de assistente of ga naar www.rijnmondgezond.nl

Nivel zorgregistratie

Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan de gegevensverzameling van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. NIVEL verzamelt de gegevens uit de eerstelijns zorg in opdracht van het Ministerie van VWS om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te monitoren. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar de volgende vragen:

  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?

Antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd op deze website van het NIVEL, en daarnaast in rapporten, (vak)tijdschriften en bijvoorbeeld op websites van het RIVM en het CBS.

Kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid
Het uiteindelijke doel van NIVEL Zorgregistraties is het bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid in Nederland. Die bijdrage wordt niet alleen geleverd via de onderzoeksresultaten die terechtkomen in beleid en richtlijnen, maar ook via de zorgverleners die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties. Deze zorgverleners ontvangen namelijk terugkoppeling over de zorg die zij hebben geleverd en hoe deze zorg verschilt van de zorg die anderen leveren. Met deze spiegelinformatie kunnen zij de kwaliteit van hun zorgverlening verbeteren.

Bescherming van de privacy
Huisartsenpraktijk Brouwer doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de  privacybescherming https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Doet uw zorgverlener ook mee?

Zorgverleners die meedoen aan NIVEL Zorgregistraties vermelden dit op hun website. Daarnaast hebben zij informatieposters en -folders voor patiënten beschikbaar in de wachtkamer. In de informatiefolders staat ook beschreven hoe patiënten bezwaar kunnen maken tegen opname van hun gegevens.

Voor meer informatie kijkt u op de website van het Nivel

http://www.nivel.nl/nl/nzr/zorgverlener/huisarts

This website uses cookies to improve your web experience.