Skip links

Privacy regelement

Privacyreglement Carnissehuis huisartsen augustus 2020

Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk? Daarover leest u meer in dit privacyreglement. U krijgt informatie over uw rechten en onze plichten.

Nieuwe wet: AVG
Sinds mei 2018 is er een nieuwe wet in Nederland: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Een organisatie die met uw persoonlijke gegevens werkt, moet voldoen aan bepaalde regels. Dankzij de nieuwe wet heeft u ook bepaalde rechten.

 • In de gezondheidszorg gelden nog een paar extra regels om uw privacy te beschermen. Deze extra regels staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens
In onze huisartsenpraktijk werken we ook met uw persoonsgegevens. Dat is nodig om u goed te kunnen behandelen. Maar ook om u bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen na een behandeling. Onze huisartsenpraktijk is verplicht om met uw persoonlijke gegevens te werken, voor uw gezondheid en voor de gezondheid van anderen. Een huisartsenpraktijk is bijvoorbeeld verplicht om een besmettelijke ziekte bij iemand te melden (Wet Publieke Gezondheid).

Plichten Huisartsenpraktijk Terlaak/Timmers, Huisartsenpraktijk Speeks en Troost en Huisartsenpraktijk Brouwer en Van der Kallen
Volgens de privacywetgeving moeten Huisartsenpraktijk Terlaak/Timmers, Huisartsenpraktijk Speeks en Huisartsenpraktijk Brouwer en Van der Kallen op een correcte manier omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat:

 • Uw gegevens alleen worden gebruikt voor:
  • het verlenen van zorg;
  • beheer en beleid;
 • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Uw gegevens niet worden gebruikt voor andere redenen/doelen.
 • U informatie krijgt over wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld via uw zorgverlener, via een folder of via onze website www.carnissehuis.nl
 • Alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Terlaak/Timmers, Huisartsenpraktijk Speeks en Troost en Huisartsenpraktijk Brouwer en Van der Kallen vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens goed worden beveiligd.
 • Uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is. Voor medische gegevens geldt een termijn van 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Uw zorgverlener kan altijd beoordelen of het nodig is om uw gegevens nog langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uw kinderen.

Rechten van patiënten

U heeft als patiënt de volgende rechten:

 • U mag weten of – en welke – persoonsgegevens van u worden gebruikt.
 • U kunt een afschrift krijgen van de gegevens die van u worden gebruikt. U kunt de gegevens ook inzien (als dat de privacy van anderen niet aantast).
 • U kunt gegevens verbeteren, aanvullen of laten verwijderen als dat nodig is.
 • U kunt uw medische gegevens – deels – laten vernietigen. Dat kan alleen als het niet wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. En als niemand anders er een belang bij heeft dat de gegevens bewaard blijven.
 • U mag een eigen – medische – verklaring toevoegen aan uw dossier.
 • U mag zich in bepaalde gevallen verzetten tegen het gebruiken van uw gegevens.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten? Geef dit dan aan bij uw huisartsenpraktijk. Dat kan mondeling of schriftelijk met een aanvraagformulier. U kunt ook een vertegenwoordiger laten opkomen voor uw rechten. Bijvoorbeeld een schriftelijk gemachtigde, uw curator of uw mentor.

This website uses cookies to improve your web experience.