Skip links

Covid vaccinatie kinderen (5-11 jaar) met medische noodzaak

Lees voor
Voiced by Amazon Polly

Vaccinatie voor jonge kinderen met medisch risico uitnodiging komt via de kinderarts

De vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen start naar verwachting
vanaf 20 december bij de GGD op uitnodiging van de kinderarts. Het gaat om kinderen met o.a. ernstige astma,
chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen.

Wacht deze uitnodiging af van uw kinderarts.

This website uses cookies to improve your web experience.