Skip links

Wij voeren vrijdagmiddag 1 juli vanaf 12.00 uur actie voor goede huisartsenzorg: de praktijk is gesloten

Lees voor
Voiced by Amazon Polly

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

 

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie.

Daarom is onze praktijk vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten. Voor spoedgevallen die echt niet kunnen wachten tot maandag 4 juli zijn we wel bereikbaar via de Huisartsenposten Rijnmond, locatie Zuid, EERST BELLEN, kom hier NIET zelf naar toe: 010-2909888.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

 

 

Toelichting actiepunten:

Meer tijd voor patiëntenzorg:

De tijd voor één consult moet naar 15 minuten. Patiënten worden ouder, mankeren vaak meer. De huisartsenzorg is complexer en uitgebreider geworden. Goede zorg leveren lukt niet meer in 10 minuten.

Niet alles hoort op het bordje van de huisarts, de grenzen van ons beroep moeten worden gerespecteerd. Specialisten en anderen moeten stoppen taken af te schuiven op de huisarts. Dit is gevaarlijk voor de patiënt, behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de huisarts en gaat ten koste van de tijd voor zorgverlening aan onze eigen patiënten.

Daarnaast willen we minder administratieve lasten; een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording.

 

Kortere wachttijden in ggz, ouderenzorg, jeugdzorg en ziekenhuizen:

We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt.

Patiënten krijgen na verwijzing door de huisartsen niet op tijd de zorg die ze nodig hebben. Zij blijven daardoor een beroep op de huisartsen doen. Hierdoor hebben de huisartsen steeds minder tijd voor andere patiëntenzorg. Zorgverleners moeten wachttijdopvang gaan bieden aan patiënten die daar op de wachtlijst staan na verwijzing door de huisarts.

 

Hoge werkdruk in avond, nacht en weekenddiensten moet verminderen:

De diensten zijn te druk en het zijn er te veel. Huisartsen houden dat niet langer vol, naast het werk overdag in hun eigen praktijk.

Patiënten moeten alleen nog bij échte spoedklachten gebruik maken van en toegelaten worden tot de huisartsenposten.

Alleen huisartsen met een eigen praktijk zijn verantwoordelijk voor de diensten in de avond, nacht en weekenden op de huisartsenpost.

Er moet een andere verdeling van verantwoordelijkheid voor de diensten komen, een andere organisatie en er zal een betere integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s moeten komen.

 

Voldoende en betaalbare huisvesting voor huisartspraktijken:

De minister moet de gemeenten dwingen in hun plannen voldoende ruimte te creëren voor huisartsenhuisvesting. In een nieuwbouwwijk wordt huisvesting voor een huisartspraktijk vaak niet meegenomen, waardoor nieuwe bewoners niet bij een huisarts terecht kunnen. Ook de vergoeding van de kosten voor huisvesting moet worden aangepast naar de huidige standaarden en de regio waarin de praktijk zich bevindt (de kosten hiervoor zijn bijv. in Drenthe anders dan in Rotterdam).

This website uses cookies to improve your web experience.